Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg0013 Glycoside hydrolase, family 57, putative
MLASRSKPFEDAENISLKVMTMRALAGVVAAMVILSLLPQNIIPGVSAYPSADGSPFDWVYDNVKALDGHDDLWHWYNDG
DDYARDLIAFYYSENPDTVTMRIDLMELDVGEESNANWYILMDFAAGGQNALPDGLTDANGNTLSTGMAWDIAIAVYDSS
NYNVYFPDWSVHNDVVKAVTLNAEYDFIDVELYKDKIPNFPSGGQVHFQVLSAKDFSSPYRVTDSMPDDIQYYFTSDDRV
GTAKVVFVHHANQHIAYSESDVCGGEGTGYDDVIRTHLQYRVPLNLHLSGVLLENLIWNDYTCGADNFIQMIRYGVNSGL
IGILTSAYGQQIMPFFPQDLNVKSLGMENALIWELFSYTPKVAWVPERVWETKLSDGDPYNGVKSDPWDYFAATNPANGL
PYAEAVVLDANTHGTGKDANGNPINPYKIYELPNGKLKIFFIDDWLKDTIYSSNDWDSDSWTSIKKHWLDFALSPDQEQI
DVYADDLEKAAGVAGWPTNPQDYFYAVRYVAAHPWIRAVKLDDVLSWSSGEGGRFWGDGGDYWPVAGTYREIGGTNGYGG
TGDVNGDGTPDRNAWYKDWAINYYPYNCPKSAGTLWWEVYQELENLKNVGVDNNLVDLAWTTLMANLYETGWHDGLGGSL
SGWEKEISSHLRHALPYAYGAWWLSNTNKPLLAYWKNVDEDNDNEIVVQNDRLYAVLDPIGGRVGWLFDSNGHVVIGNSM
ALWSGTEGDYNDGNHVWGLSDAYDGGTYEHSYYQLEILEDGTNGRILVRTKSPGGFVKYIELRKGWSYLKVTYRDVSRRI
YVKTGFSPGLSDLLRNGKKNIERVWLYDGKVAGYYNRETDTLGAYVLPGPVSFNRGEDWRTLTVADEIKLESDGTFYIYA
GPWNASVFGELLSEPLRGSVSFSPERPSAGDTVTIYYNASGGPLEGATSLTLHWGHDGWKDVTDTPMQYSNGVWKVAIET
QGSWGSLDFVFTNGSVWDNDGWRDYHIYLSPPSVPASVSDLLTGDECSWGSYLPAPNSGEVKDGEYVWHDANGDVHSTKN
YPHPEDNYDIESVRVRADRDYVYFSIRLSDLASIGEFGAPLIAIPISVGTGTNHTIPYDGSLSYSPGWDYWVVVDLSKAG
FPDTEILGSPAVEVYDSSFSKLAGDYYAIASKTNSVIQVAIPRELLGNPSSLGFNVLVFLGDSRGGALDPGSPKVVDLMS
PSSTDGELSDGSIDYAADVDLTAVLFFGYSPLIVGALLVVLAFAFKRH

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239909624 Gene name: - COG: Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________