Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg0396 Glycosyl hydrolase, putative
MARKPLVLALVFLVVMSLVAMPSATFAKVEQKKIDQNVVSGVWMWPSTYKAYYQEALEELGYSNPFDEKVYPTIPEDVKE
KALKTAAERLVSELKEAGITDVFIEVKLTLGYVIYPSKVYPERTYPAYPYNTTNILKPLLEEAHRNGIRVHAWMIVHYDK
YFFGKTDPIWHVGKASKNWEAYPVPGRVRLSNKEYLKVLENIAKELISMGFDGIHLDYIRYPHMVYSFSPKDLERAEEAG
INVTKVTLAVEHTFYNDVPIPGTNKTMGPKDPYYIFKLYVKGDKDIVKWFELRRKDVDSYVGNITQVVHSLKTWNGEKPI
VSAALMPDWTRDNILYPEEFQIMHYAQVWSDFVKLGVDWLIPMAYFKDYGEPISWVGVVKGHLVGITGTKSVPLVGVQSY
GIPMEKVLEEKDFALSEFPEKAIYLVALPADKPRNDRTANKVIDLLAFINKELYAGDFTGYMITEDLEVKGITAPKGSLI
LIGERYELENLKKTAARAGINVVPLERLPSVRAIPLMPPKIALLDVGYNYTINDVLKELGFKYDIVSNGSIKQGILNKYD
LLILPPGSGTWEAKLLGEEGAEKLAEFLAGGGGLIGVCAGGYAVIKGYNEPTSKVQLVDAELKNWPKWWLGVGIVHVKVT
NENNPVVFGFRDGFDAIYWNGPVFKPFDLKNDTPLGIDVEPYVELVKYVSPAEEGAFSYGWGDFNRTFVESVMRDSSAVI
YSKYGHGNVVLFGFHPELTSGDLEYAPKSILSSKYNYRLWFNAIYFVSRKGREISLEPAKGVVYFRWWNVKLRLDSPDVT
LSISGVRNLHFFGRTKVRLILLKVKNYGNTDAVGVTVTVNVRVKGVRGRKGTLTFHLRTLKKKQSVLIPVLVLSTGKTEV
TIDAKVSAKNEPKLNWANNELHKTFEFLS

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910007 Gene name: - COG: Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________