Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg0410 hypothetical protein TGAM_0410
MNKRRKAQIFSLMLAFLMLASVIPGTFLKPVSAAGYITSVSAETNYGDGVLFAGFPYFVNVTINASSSTFANVTLYYEYQ
DGHNVTVYSRVVPITSPPGSINVLINSSDPTDVPPEYEKVPQDVSKVYLIVYEYDIANGNIPGTNRTFEFDVKFPFTVTY
TIQSSPSANWQAYYWNGSAWADDQAFVGMPFDIKVTIKYNSTLIGSGVTLPDPSNLTVILANQTPVTWYHVGTGTESNGQ
IALQFENANLSTGEYNFSATGLVTNTPILNGVLERIVVEDNENNLVNSIHTFHIWPLVMEITNVETQPPTLYQNLPFNVT
LTGQVFANISGTLHNFTIVGSSLEGREAKIVDSDGNSHTMTFGFATGLVPNGGIGTAHWTNVQFSGTYFNATWADNILYI
PVEPFGAGYYYYPRYKTIDYQYNPIPLNYWNLNVITSVTINGQSSSVFYINVPGELNISVYYDDTNYYNLTTTANYEVLL
NGNVIDSGTINVVNDTGWTVTTITPDELGMISVKVWDPVYHPDPAYSPQIEVRDWNVTSDYLVYYHYGGSIYPGKVFYVG
VPSDLWVNATYTLGVNLTSSVNVTVYDEHNNIINSTIIPITNNYGAGFVLHNFVPPQIGYVTVKVYNGTYKVWTTYVIPI
KDWGIYVDSTPENLTVGKSVPLTVEVRESLYFPGERDANVTLYLPDGTVKTETVTLEGSTYTGNGGYYGVVTFTNVTPTL
PGLAKVVVEDLTSGKTAVKYIPVYPNGEVTGRWIDVKVTPEKTPVYAYVENSLRIDAQYYYNMGDGAYKDEVNSYVNITI
IDADGSTYKLSNVPVVNGVVTIPSYQLPVNGTSPIYVELVDTINSSIRGVAEIPVQNWQVTFDITPDFVYQYVDSIAKIT
VHVPAGVAVDVNVSGTVYTGVTDGQVISIPIVDPTEAIDVNVVATYHNAVAGKDYEVGSASKTIELRGWHVELSYSPSVI
YTHIPDTLVVNAVAVDNETGEILPFELDVALYNETLDVVATGTNTVSVSIQDDVGAGLTYFVTVSYGAHEMVTYEPILID
THDWAIDVTKTITSSAYSGTDYLWAGVPAQITFSVVTYDLDTEEQINLPVSIPINVTYNGYTYTGTDSITINLASPEPAS
EAFHVEAAYEDISYVNDFVIPVKDWSIYVNAYPSKLYADLPQQLTLIIGYSAGIESVATVDVGGTTYTAHVEPVGEDSAI
AVVNVGEVVASEGYVRVTVTDQYGKTATLKIPVVSWDIAVTSNVNFVYTNVSTDITVDVHYSDSMLDGNANVYLVLPDGT
VLSQTAIILDGKGQVTFTGVTADRAGNITIYAEDAASGKKSDNITIEVHDWHMEVTLEPTEWYTYLPQDYTVGIKYIDDV
TEGIADIDSTVEVSYNLTGVTGSELVDVTGGQGEVTFTGLATENAGVGTFTVTDAAHGKSRIVNVTIHGWNVLVTYPEEL
FVAPGYKNPVVVGFEYIADDNSTVPYTGNTTITIELPGNITLSANVNASPVDFGMIELNQTGVGTITVVANDYPAISFTG
TIQVENLLEMNLTTKRIYENVPTEIVANITYNGGDYHELEVYIEGQNITLTTTDGQIWTAEVSLPAGNYTVVAYDTAHNI
TVTDTFHVVPWHLEIIPSTTSISAGDLEVVNFTVRAIDDETNATADIDALIHVQITFSNPALIPNGTFTVEDFNLVDGEY
TFNESLFAPAPGNFTVKAMAVDYGKCAKTVIEVTEPTVSPTWVYVDIVKEGSLEAPNDTVVLYWSVDGRTYFPAYDYLKQ
AIVQVDTTVTTRVVFPLYPVNEFTLYVIAVPKFIADKYPILTSTPIDATVTHEYVWYNYSVTVVNETISASAVVYKRTIT
EGWTYQIPRAPGYISVIPPASVQGIAPYTGYEFVHTEELVNDTGSASYTFTFEPTEFIEFNKISTLSIQPAQYGSYFEFE
AVLYEKYLNMSGQFDEQFEAFESNVESMVESLQFLSDDDKQELINEIINEALSYKDDIIGAYPEDEIPISGAEVQFHIDN
PAIAYLEPVNATTDENGKVIVRLYSAAPKDATPEELVNYMGSVTIWATYDNMTTDSYTVSFGGIGSVSGDVVDPNNNLLP
GAKVELWINDNGEWVIAKDYAGNNITTITDGHGHYSFNVPAAPQGTAYRVVAYYGDGTGYADVIVYPFKTSTADVVVTTY
ETTNVTGLGAFLSDAQIHDVKIVLGKNALTSVDYHAMDFLLEYIGVKPVYSDSDINVEGLSATDMIIAVGGPEVNDITAH
YQELTPVRMVTNADGSISIVVDNETVANWSAPSPWWNVTEGYWVIQRVVDPDTGAVVYMIYGTDADSTWAAAYYFSKHFS
ELNNVNYVVGYWEDTDSMIYSPAFLKFASDDKNGFSPTDNIGVVVEG

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910021 Gene name: - COG: Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________