Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg0603 Amylopullulanase (Apu)
MVRWNRKLALSLLLIGVMLVSAFAVNLGGANETTPKPLNVIIVWHQHQPFYYDPVLNVYTRPWVRLHAANDYWKMAHYLS
EYPEVHATIDLSGSLIAQIVDYMNGREDTLQLISYKIANGAPLSLDEKWQVLQVPGGFFDHTIPWNGEPVTDRDGNPTRK
FWRHYTELKDKLMNAKKKYSNLSLEEQKVKITGEFTEQDYVDLAVYFNLAWIDYGYIVSHPELKAIYDRVDEGNYTREDL
KTVLNAQMWLLNHTFEEHERINLLLGNGNVEVTVVPYAHPIGPILNDFGWEGDFDAQVKKADELYREYIGNGTVAPRGGW
AAESALNDKTLEILADNGWEWVMTDQMVLERMGIPKTVDNYYHPWVAQFGDRKIYLFPRNHDLSDRVGFRYAGMNQYQAV
EDFVNELLKIQKQNYDGSLVYVITLDGENPWEHYPYDGQLFLTQLYKRLTELQEAGLIRTLTPSEYIQLYGDKAKVLTPK
MMERLDFTSEERVKALLKAQSLNELYDMAGINEEMQWPESSWIDGTLSTWIGEPQENYAWYWLYLARKTLMEHNASMGLA
RWENANEYLLRAEGSDWFWWYGKDQDSGQDYAFDRYFKAYLYEIYRLANVTPPDYLYGNYYPDGEPYLRRALDGLKEGQV
RTYSSLSPLAENVSVYFDGEGLHFVLNGNLSEFEVSLYEVNRHVGNTFTLLQSRPDELSYSTWPFSKDSVGLMITKHIVY
RNGTAELYNATDYDNSTLLGNLTVKKTEDSVDITVPFDNLESPSDFYFAVSTVRNGSLEVISTPVELKLPTQVKGAIIAD
IKDPEGDDHGPGTYTYPTDGVFKPGVFDLLRFRLLEGADGYIMEFYFKNLGDNPWNGPNGFSLQIIEVYLDYKPGGNTSA
IKMFPDGPGANVNLDPEHPWDVAFRIAGWDYGNLIVLPNGTVYQGEMKISTDPTKNAIIVKIPKKYIKIDEDYGLWGDVL
TGSQDGYGPDKWRPVAVTAEQWKVGGGDPDAIIAGVEPRVMDELVPPGFKPTQEQQLSSYDAENGKRATVKAISLLKTGI
VVKDPEGDDHGPGTYTYPTDPVFVPGAFDLLKFKMVNESDYWHLEFYFKDLGDNPWNGPNGFSLQIIEAYFDFKDGGNTS
AIKMFPDGPGANVDLDPSHPWDLALRIAGWDYGNLIVLPNGTVYQGEMKISADPTKNAIIVELPKRYLRVNREYGLYASI
LTGSQDGYGPDKWRPVAVTAEQWKVGGGDPDAIIAGVEPRVMDELVPPGFKPTQEQQLSSYDAENGKRATVLMITLIKGT
STGGGTTTTTTTPSPTTTTTTSTTTISTTTTTSSSGGGTSSGPTTTTTSTTTTSTTTTTTTPTTTTTSTTTSKKGGWKLC
GPAVIVGLALMPLLLRRKL

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910214 Gene name: apu-1 COG: G COG1449 Alpha-amylase/alpha-mannosidase Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________