Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg0937 Oligosaccharyl transferase, STT3 subunit
MNEVIEMVKSKVKKKGKEKVKKSTGTRKEPESLKKMASVYPKLKTYGLAIITLIIAYYGYLIRMKTAKLKYFIDPDTFYH
FEIFREAVKHGIPSYFSRANPPTGIKLGGSLGLYVIPAKVYSLIFSHLGYTELEFFKMWTPLVGAVTIVGVYLLGRKLHS
DWAGFWAAAFLAFSYANYSKTYSGNARGEAPFLMFFVFALVAMAYYLDEKAEWKDLSKSWRKILWGALFVILSWLFMMSW
QGSEFGIGVLLLFMALYPVLLFVFGKMQELKRFVYDFYPVMLIVLLGALPLTGIPLIGYRSFLVFALEVYLAIAALTAIM
LFGEKIGLNYSDKKHRFGTVLAVGVLGFAGAYLYFGPDLWKFLAGAYQSNPLYQTVAELAKPDWAYIKNVFSIHYVRGAG
QDGMLYVFSIVGFMILLSRISWKLYRGDVTGYKEVFLAVYYATATYFLWTAVRFSFQASGAVILLAGVLLGEVIVAIERM
EENLGTKAMFAVVLILLFIPLPVIAARDMGTLAKAQAANEAVPKSWQDTLLWLKNNSNPLDSATSWWDYGYWIESSLLSN
RRASTDGGHAYDRRYVLAKFFSHSGNAGEVDFEAWGLNYLIAWQSDIFKFNAISYLGGAITYGEYRGNPMFMPVGPQYGS
TIVYDNKTKIYYVQVSYGGRVYQYIPDTIIDMGTGSVYQNKQPNVPYVLYVYPGNWGVLAYDKIAFSNFVQLAFNYLNPM
NITESMKLRSNFVPIKMESGVNTYRFRPFAVYKIDLLVNGTPSNGTWRQVYSPFLAMKLPIGNHTFRIHLSAFGRDVKNA
TLIFEAYRNGTLVKRETLAENLHIDHLNETPITVSIDVPNATSYRMVLVQKGPVGVLDGPVKVNGKEVNPSFPIAPGKSG
DMELTAAFRKDYNVTFALRAMVTYYVTPNGRDIYKKDFYLEPHQDIITYVPIKELSVKAGDNRISAHVSVPSDIFSTYVE
KLKQKYGDNVVVYRKRLEPVFITEKEYVVWEGS

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910548 Gene name: - COG: R COG1287 Uncharacterized membrane protein, required for N-linked glycosylation Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________