Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg0982 Hypothetical protein, S-layer-like related
MRKIIVVVWLLLLITSMLGIQTDFVNAGNSEKTIFFDDFESYSLGSYPSSNWILDYDGAGEEYQKIVSNPVKSGSKAFQM
LSAQGCWAAVSEHKFNSDAEVIGFEADVWAESYGTEGCGGDKTSVIRVAFWNGGLDSWGRYYADVIFRHNGIAYAYSEGE
EHQLTSWEPKRWYHVKVILNRKTNTYDVYIDGKLVADDIPVEHSDTENINAIVLTAGHANTKVVFDNIRVFEVTSEPSEP
SSSGTVDLSRGLVAYYSFDHCDARDDSGNGHDGEIYGNPKCIDGVLGKAFEFDGGSYVRITPSNELDDLSEFTISMLIRI
NEWWNDVHFGLIDFYNKNYDGGWGLEIFSSGERIQIYDYVPYRGFVRVPEEYTFKTGTWYFVTATYDGQNVTFYVNGKQI
GTAKLTEKLTTPSDIYIGYNPSGGNEYNYGDFDEVRIYNRALSEEEVKALYEQGVGKVVEYLTPEDLSLWKYYREVTIKE
QSGQTLENFQVSIELNSSNFDFSKAKPDGSDVRIVDESDNFLPYWIEEWNLTAKRAKIWTIIPKIPANGEVKLRLYYGNP
NAQSRSDGEKVFEFFDDFTVWSGWLDYENGSVKWDISKFGFSVLKKQKEGYCGINGGYKDIGRTLNYPTILVAKIYRDYI
ECGDADRIGLLNENYEGYGIAFSHAWDALLWDKLSLNSKVKTVQEILADSPELWSKWYLAEISWNYGKLNFKILDPESYQ
VIASGTVNDNEYSGFSKIYVYGGEPFYIDWIFVRKYAPKDPVAIVGNEKSTTSETSASLTVTSNPSGAKVYVNGTYRGTT
PVGLVLPPGKYSIRISKDGYREYTTTVTLSPGEHRMISATLTSAQGYLTVHTSPSGAKVYVDGKYIGTTPIENYQLSIGH
HVVKLSKDGYISQEVGVLINPEETTKINRALVPEHATLTIESEPSGARVYINSVNRGKTPLSLNLSPGTYSVEVALEGYK
PYKTSVSLNGGDKRTISATLTPLPASLTIVSSPAEAKVYIDGSYVGTTPIENHNLSSGEHSIKVEKENYEGYSITVTLKP
GQKKTLNVTLIPEEGLLNVKSDTPNADVYVNGSYIATTPLSLRLAPGKYLVEVSKEGYRNYSKVVVLGPNGVVNLSAILV
PEFGYVTINSDPSGATVIIDGQNVGRTPLEKYRMPVGTHTIVLRMDGYQDKEYSVSIKGGEETTLKFNLIPVQRTKSEST
SESLTRSMESSTPTPSSTDEPSARAYGGIIPFHSGFPLIAIVLLLLGIGGIGLKFNQRRALKASYLESINLIEEAEKSSF
IDETRDILVKLQELRAELDDAYKKGNREKLSRIREEISQYASTVKEIYSKYSTTKEEVINQITNILTMGSSPGAGASMGG
KDREG

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910593 Gene name: - COG: Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________