Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg1044 Pyrolysin (pls)
MEVSRVMSRKTLSVLIVLIMALAIVPVTSAPVSATSVSTISQTTQGGKLLPVDKQIEKLLNGNDKEVRLIIAPTKDKAMD
VYNEIAKIGKIDPISRPQDCFIVATIPRENLEKLKSIEGIVGIWEDRMVKLPEPVKEPDQPAIIGSDVPKPDMFLSVYTT
QAYDTWVDLGILGDNVTVAVLDTGVDVGHPFLQTTLDGRRKIIKVYDESDEGIADLYYSTNTTEDGYIVVNETVQVYWGV
YSIYYGHQPFTEYNMTQYYVGDIQGDMYYVGLLPERYFDLNNFNGEPYDPYDLGLFGDLSDVYPVLVVEKNGTYTVYIDL
NLDNDFTNDQPLTLYDETGAYIQVPTTKVDIALADVVPEYGYVVFMWDAHGHGTHVSGTIAGVGLPTDPVFNETYGMAPN
AQLIELKVLPGELGFGRLSWIIYGMIDAVYMGADVISMSLGSSPIYNDGLENPEIFYVNLLTDWYGVTFVIAAGNEGPTT
NTVGSPGDSDLAITVGAYRSSLRWQMFWGVDGVADTVASFSSRGPRMDGMLDPDVIAPGEDIFSSLPLWYTVMYDNPYRY
YGIWSGTSMATPHVSGAVALLISYAKEYNLTYNPLMLRRALELSAKPVEGATMIDQGFGLIQVEDAINVLQNLSQEQTIY
IYGGTTYTGFRDLLGKKKIPLSPAYVEFNSYFYAEFGLPYLYRGVYIRNERPAGVPLYFYPLVYYNDWGLWYTESEKAYR
ISTNVDWIIPNTDEVVAGGWGRGGVTIGSFSIQIDYSKLEPGKVYVGFVYIDDPDTEQIDGFIPVIIDMPLNPNGESEAS
LSDTALPGVAKHYFFQVAPGTKELRVTLRVPLDENGTPMGRTTLMIAKPNGEVVAAYVPNYWFVGPGLPEYTWVISDPEP
GNWEITAYTSTFTKPRTGYDESHYQISVKAVSVTIQPEKIQVDRETGGVIHVPISVRNSNYGTFMAKVSGLGMGRLDVAY
GMIRNVSQDEFDVIGYIPVTSSDYYLRVGITEPEDPYADLDLYVFYFKTYEDLMNFQNYVLYTDQIGPTSYEEFEKFLPE
PGYYLIAVYGYDTAGYDPIHYLFYYQLLSDNGDVTATPSNLVVSNDQVTSTYLNIRAYDEGTYLGVVSVSDASTGEILDY
APVFVQVGMPRMTIIAYPETPITIGEPVKVRINLLDAVTMMPVYGESKVIINGQVYYTDNGVVEFYFTPKSLNDVLRVKV
INPEYQDTEKTFTLSELDQGAEFRYYESLYQEEVATYNQLVQAVNSNLTDPYRTIALLVAGRYHNRAAYYAEKAYDELNS
NPVRAAYLMKKAYLTEKRANRILSVFLDKFSTP

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910655 Gene name: pls COG: O COG1404 Subtilisin-like serine proteases Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________