Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg1279 hypothetical protein TGAM_1279
MFKEATCMRVKSLTLFVVLVLVFSVVAAGCIGGGGGTATSSQETSESQSSGGHGGQSSSSSSSQHVDTTSESQIPVSTWQ
SPWESYNPIELGGKTYYITHVEYTYTASYNDGAKYTFDVMKERGYAQIHVYTSENGNKKDLGVFNVFAYHGRLTPVNNNT
LPGLEYWIFVKDRTKDTDVYFLAPILNFGALISGNVVEVEIVSGSERYFWSNPAALGMYDKMPYQEGDLNDVFSSLDEGI
GTIWAAVVSSGIWTGVENYDLTEPGQYDWNGMGISYHYKISPDGTVTFNGKTFKTAEVEWSYGLGGVTATGKGKIAPELP
IPISFEGTFANPMEGFNTWSKFELKDLKLSQSFGTLQYSGLTPTQTQTQTQTETQTQTTTTTSTPQGLSTNWQLAWDASE
PIEINGENYIVKEVAFKVEYKKGDSTFHMNITKGYREVQLNGENVYLLYANLSVDGEEYTYRVYVRQDSLGEYTSGILWV
PQVYDMTNGPDFIKIEITGLGCHYTADENGNVEGDYNCGYISDDFQDYNMVWSLHTGFYGGIYGDVVSYVTLTNNGQGYT
VEKDGKVGLAGIEFDLYKVTWSGLIENVDVPANGVTYVAPQLPFPVKVEAAISEMGAGGCYVKVELTDLKLEAG

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910890 Gene name: - COG: Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________