Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg1333 Radical SAM protein, elongator protein 3/MiaB/NifB related
MRVVLVDGYTDEPAGLGVPPYLGIYPRYAYGAIKKAKKDARVFYLTIDDLRATFLGEQGIRTRNKTPNFPKVKEILEKAD
LVVYIGGLHTPGKYLSAVPGSVEEVARFLRDVKATKILGGPAFMGSASMGGVKITSRELQLAESVFDYVVYGDLEAFLFD
YLTSPKDADPFRFRNYNELRDYAIIGAEVVKQFPDYPDFVIVEIETQRGCPKAMGIGGCSFCTEPVRYKTVEDRPVEDVV
AEVKALYDLGVRHFRVGRQSCIFSYMARPNGRVPVPNPDVIEKLFAGIRSVAPDVKTLHVDNANPAVIANYPEESVRIAK
ALIKYGTPGNVVAFGLESADPKVAKLNNLNATAEETYEAVKILNEVGAKRGYNGMPWLLPGINIIFGLPGETKKSYEITF
QFLKRLLDDGLMVRRINIRQVVVFPGTPLWHMRSKVKTEKHKRLIQHYRHKIRHEIDLPMLKRVVPVGTVLRDVRAEVFD
NGLTYGRQIGSYPLIVGIPKEVPLNRFYDVLIVDHGFRSITGIPVPINVNRESPKVLQLIPGIGKKTATRILAKRPFRSR
EEFFEVVDPGVREVLKDLVEL

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910944 Gene name: - COG: C COG1031 Uncharacterized Fe-S oxidoreductase Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________