Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg1363 hypothetical protein TGAM_1363
MRKILLGGLLVLLVFVAGCISGPSSGTEEKPSPGETTFSSTTTKTTPSPSETMSPTETTPRQTKTQVPSEDWAYLDLSLI
PENEPKYSLHKGSLSDSSVSVEVLLIEGPAKFVKTSANWEASPGESSANNVVFQVNHDVYYFEVGPTGVYYEGGRVVGDL
SDFVRFTEDKYLGWENGFVRIYSRSLNKYREKKDVMAYAATLINGEFAIVTSVEDNLTVTTFVNGEASSEEYSFDCPILS
MHPAFTGDTISGFYMATTCGVYYVSPNLETYDSGLGDSAWIIISNDHDDLGTIVVYSKDLNEVVGLHYSAEHDEVLHSKP
LSVSYRPDAASVSGLYLALARGTKLYLYELGEDGAYNNFGILDFPYPIRDVKINQLSGDQIEVGVAWKEGFAHIVGKPDD
FRGEHSLSVGEEISTTGTQTSTPPAQAGLEGIFDIFTIEKVSFGELWGAKIHLEKTPDYRNVHDWLQIRVYEPAGLPEAY
FAFGRYMVHVTASFRNFVESKSDFTKYDVTEVYELPSTPKDFTFGIYDTNDIFMAGQDGKLYLIYGGEWKEEPVGNEKVR
CWKSKTYVTWDIDADGVNVMSRGGNNYFVGWKDDKIYVITYTNEQFYNAEEEGLPKVQPKEVQLPENIVAVYPLDYGRGF
LIRTETGLYLYDVMGYFDYGPDKLYTLLTDAPGMTAVQIYTDDAYIYRDGTFTVVYVTSKYDANDKEVPTVNVVSSKIAI
PGVRTFAPMFNTYNTQLAVGFDGKIALYNVTTSYYYDENNNEVYFLNLTLDQSFSVPFTPDYVYGEDECYCHVHKHDNYF
YAWAGNDYYVLFGPKNRRW

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239910974 Gene name: - COG: Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________