Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Thermococcus gammatolerans EJ3
>tg1455 DNA-directed DNA polymerase, B family (pol)
MILDTDYITENGKPVIRVFKKENGEFKIEYDRTFEPYFYALLKDDSAIEDVKKVTAKRHGAVVKVKRAEKVQRKFLGRPI
EVWKLYFTHPQDVPAIRDKIRAHPAVVDIYEYDIPFAKRYLIDKGLIPMEGDEELRMLAFDIETLYHEGEEFGTGPILMI
SYADENEARVITWKKIDLPYVDVVSTEKEMIKRFLRVVKEKDPDVLITYNGDNFDFAYLKKRCEKLGIKFTLGRDGSEPK
IQRMGDRFAVEVKGRIHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAVFGKPKEKVYAEEITEAWESGEGLERVARYSMEDAKVTY
ELGREFFPMEAQLSRLIGQSLWDVSRSSTGNLVEWFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAGGYVKEPERGLWDNI
VYLDFRSLYPSIIITHNVSPDTLNREGCKEYDVAPEVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKIKRKMKATIDPLEKKLLD
YRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWGREYIETTIREIEEKFGFKVLYADTDGFFATIPGADAETVKKKA
KEFLKYINAKLPGLLELEYEGFYVRGFFVTKKKYAVIDEEGKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAV
RIVKEVTEKLSKYEVPPEKLVIHEQITRDLRDYKATGPHVAVAKRLAAKGVKIRPGTVISYIVLKGSGRIGDRAIPADEF
DPTKHRYDAEYYIENQVLPAVERILKAFGYRKEDLRYQKTKQVGLGAWLKVKGKK

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
__________ GenBank id: 239911066 Gene name: pol COG: L COG0417 DNA polymerase elongation subunit (family B) Taxon: 593117 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Thermococcus: Thermococcus gammatolerans: Thermococcus gammatolerans EJ3
__________