Genomapper BLAST  psiBLAST  Mulalbla  Multalin  Genes & Genomes  BLAST (restricted)  Genome Guts  COG Guess  INTERPROScan  CDD search  Pattern search  Sequence Patterns  COG Trees  Genome Syntenizer
Pyrococcus abyssi
>PAB1128 polI DNA polymerase I
MIIDADYITEDGKPIIRIFKKEKGEFKVEYDRTFRPYIYALLKDDSAIDEVKKITAERHGKIVRITEVEKVQKKFLGRPI
EVWKLYLEHPQDVPAIREKIREHPAVVDIFEYDIPFAKRYLIDKGLTPMEGNEELTFLAVDIETLYHEGEEFGKGPIIMI
SYADEEGAKVITWKSIDLPYVEVVSSEREMIKRLVKVIREKDPDVIITYNGDNFDFPYLLKRAEKLGIKLPLGRDNSEPK
MQRMGDSLAVEIKGRIHFDLFPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGKSKEKVYAHEIAEAWETGKGLERVAKYSMEDAKVTF
ELGKEFFPMEAQLARLVGQPVWDVSRSSTGNLVEWFLLRKAYERNELAPNKPDEREYERRLRESYEGGYVKEPEKGLWEG
IVSLDFRSLYPSIIITHNVSPDTLNRENCKEYDVAPQVGHRFCKDFPGFIPSLLGNLLEERQKIKKRMKESKDPVEKKLL
DYRQRAIKILANSYYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWGRQYIDLVRRELESRGFKVLYIDTDGLYATIPGAKHEEIKEKA
LKFVEYINSKLPGLLELEYEGFYARGFFVTKKKYALIDEEGKIVTRGLEIVRRDWSEIAKETQAKVLEAILKHGNVDEAV
KIVKEVTEKLSKYEIPPEKLVIYEQITRPLSEYKAIGPHVAVAKRLAAKGVKVKPGMVIGYIVLRGDGPISKRAIAIEEF
DPKKHKYDAEYYIENQVLPAVERILRAFGYRKEDLKYQKTKQVGLGAWLKF

Supplementary options
Additional orf sequence data See Genomic Environment
Search GenBank with PSI-Blast at NCBI Search Complete Genomes DataBase with Blast at LBMGE
Search InterPro Database at LBMGE Search CDD Database at LBMGE
Determine COG functional Category (microbial) Determine COG functional Category (eukarial)
See this orf in P. abyssi Data Base
__________ GenBank id: 14521919 Gene name: polI COG: L COG0417 DNA polymerase elongation subunit (family B) Taxon: 272844 Lineage: Archaea: Euryarchaeota: Thermococci: Thermococcales: Thermococcaceae: Pyrococcus: Pyrococcus abyssi: Pyrococcus abyssi GE5
__________